Carte Napoleon 1824
Uit een gesprek met de voorzitster van de "heemkunde vereniging" werd ons duidelijk dat de Carte de Cassini niet "zaligmakend" was, niet alle molens waren daar opgetekend!

Zij had voor ons, uit hun archief, een uittreksel gemaakt van "le Repaire Noble" het "chateau" bij ons op de heuvel, waaruit bleek dat Moulin du Repaire daar onderdeel van uitmaakte.
Het komt er op neer dat de Heer van "le Repair Noble" een eerbetoon moest plegen, lees belasting betalen, aan de bisschop van Limoges voor al zijn bezittingen.
En daar, in het stuk van 12 augustus 1563 werd gewag gemaakt van Moulin du Repaire.

Het bewijs was geleverd!!
Vervolg:
We zijn weer verder, althans in jaren....! Inmiddels krijgen we wel juridische ondersteuning van een vrijwilliger van een franse molenvereniging waar we lid van zijn geworden. Deze heeft een "dossier" opgesteld waar echter de functionaris mee overtuigd moest worden. Deze geeft zich echter nog niet gelijk gewonnen.
Huidige stand: De functionaris erkent dat we de oude rechten hebben doch beweert dat deze, kort door de bocht, op onze naam moet worden gezet. En dat kan alleen als we aan allerlei eisen voldoen, waaronder een bankgarantie, een diploma voor een microcentrale, en we een hinderwetvergunning hebben.
De vrijwilliger stelt dat volstrekte onzin is en de mólen de rechten heeft ongeacht wie de eigenaar is.
Er is een brief naar de ambtenaar gestuurd (aug.09) waarin beargumenteerd aangegeven wordt dat deze fout zit. Tevens is het ministerie van "milieu" ingeschakeld. We wachten weer af.....!
Ondertussen draait het rad wèlen wordt er, bescheiden, energie opgewekt.